Najlepsze rozwiązania do diagnostyki kart
 • Szybka wysyłka i
  Dostawa
 • Najwyższa jakość
  Standard i bezpieczeństwo
 • 100% satysfakcji
  Gwarantowane
 • Najlepsza wartość dla
  Twoje pieniądze
 • Świetny klient
  Obsługa

Polityka prywatności

Firma Carscanners Grupa wraz ze spółkami zależnymi gromadzi, przechowuje i wykorzystuje dane osobowe w charakterze administratora danych osobowych w związku z oraz w celu zapewnienia:
za. do celów statystycznych w celu ulepszenia oferowanych usług;
b. jeśli wyrazisz zgodę, w celu przesyłania Ci informacji pocztą elektroniczną zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Całe oprogramowanie oferowane przez Carscanners Grupa jest rozliczana na podstawie niniejszej Polityki prywatności oraz poprzez korzystanie z usługi lub dostęp do niej, dla których udzielana jest zgoda na przetwarzanie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych. Nie instaluj i nie korzystaj z Oprogramowania oferowanego przez Carscanners Grupa. chyba że zgadzasz się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Firma Carscanners Grupa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Jeśli nadal będziesz używać oprogramowania renderowanego przez Carscanners Grupa, oznacza to, że akceptujesz warunki niniejszej Polityki prywatności.

1. Zbieranie danych
Dane przetwarzane przez naszą firmę obejmują między innymi: adres e-mail, urządzenie identyfikacyjne, adres IP.
Carscanners Grupa może uzupełniać twoje dane danymi otrzymanymi od osób trzecich w związku z badaniami demograficznymi, reklamą, rynkiem oraz innymi analizami i usługami.

2. Wyświetlanie w reklamach
Carscanners Grupa zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i ujawniania zebranych danych nieosobowych w celu reklamy swoich partnerów lub podwykonawców.

3. Analiza
Carscanners Grupa wykorzystuje dane osobowe do przeprowadzania analiz na własne potrzeby, a także do przeprowadzania analiz dostarczanych przez strony trzecie. Używamy tych informacji do wspierania analiz biznesowych i operacji, opracowywania nowych produktów, ulepszania istniejących produktów, dostosowywania treści, do celów reklamowych i rekomendacji.

4. Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom trzecim, w tym osobom trzecim spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą Polityką prywatności.
Carscanners Grupa może wykorzystywać strony trzecie do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w imieniu Carscanners Grupuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Carscanners Grupa. Carscanners Grupa nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania takich osób trzecich, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

5. Przechowywanie danych i dokładność informacji
Carscanners Grupa zastrzega sobie prawo do przechowywania zgromadzonych danych tak długo, jak długo zostaną osiągnięte cele takich danych, jak opisano w niniejszej deklaracji, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Po upływie tego terminu Carscanners Grupa usuwa wszystkie dostarczone dane na rozsądnych warunkach. Carscanners Grupa nie sprawdza dokładności przesłanych danych.
Należy pamiętać, że niektóre dane mogą być przechowywane przez dłuższy czas, jeśli zostanie to uznane za konieczne do celów rozwiązywania sporów zgodnie z wymogami technicznymi i prawnymi oraz ograniczeniami związanymi z bezpieczeństwem, integralnością i funkcjonowaniem Oprogramowania.

6. Warunki osób trzecich
Pamiętaj, że twój dostęp do i korzystanie z Oprogramowania świadczone przez Carscanners Grupa może obejmować połączenia z usługami świadczonymi przez osoby trzecie. Usługi takie są rozliczane zgodnie z warunkami takich osób trzecich i są przedmiotem oddzielnej umowy między tobą a odpowiednią osobą trzecią świadczącą usługi. Carscanners Grupa nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych przez takie osoby trzecie.
Carscanners Grupa może ujawnić Twoje dane osobowe osobom trzecim w związku z fuzją, inkorporacją, restrukturyzacją, sprzedażą aktywów lub innymi zmianami korporacyjnymi, przy czym podczas takich procesów, Carscanners Grupa podlega należytej staranności pod warunkiem, że taka polityka poufności nadal reguluje dostęp do danych osobowych.

7. Gwarancje
Carscanners Grupa przestrzega przyjętych standardów branżowych i stosuje odpowiednie środki ostrożności w celu zagwarantowania bezpieczeństwa, integralności i poufności informacji przekazywanych do Carscanners grupa

Chcesz być na bieżąco?

Subskrybuj, aby otrzymywać wszystkie najnowsze wiadomości, aktualizacje i oferty.

© Copyright 2018 Carscanners. Wszelkie prawa zastrzeżone.