Najlepsze rozwiązania do diagnostyki kart
 • Szybka wysyłka i
  Dostawa
 • Najwyższa jakość
  Standard i bezpieczeństwo
 • 100% satysfakcji
  Gwarantowane
 • Najlepsza wartość dla
  Twoje pieniądze
 • Świetny klient
  Obsługa

Zasady i Warunki

  1. Zbieranie danych

Dane przetwarzane przez naszą firmę obejmują między innymi: adres e-mail, urządzenie identyfikacyjne, adres IP.

Carscanners grupa może uzupełniać twoje dane danymi otrzymanymi od osób trzecich w związku z badaniami demograficznymi, reklamą, rynkiem oraz innymi analizami i usługami.

 1. Wyświetlaj w reklamach

Carscanners Grupa zachowuje prawo do wykorzystywania i ujawniania zebranych danych nieosobowych w celu reklamy swoich partnerów lub podwykonawców.

 1. Analiza

Carscanners grupa wykorzystuje dane osobowe do przeprowadzania analiz na własne potrzeby, a także do przeprowadzania analiz dostarczanych przez osoby trzecie. Używamy tych informacji do wspierania analiz biznesowych i operacji, opracowywania nowych produktów, ulepszania istniejących produktów, dostosowywania treści, do celów reklamowych i rekomendacji.

 1. Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom trzecim, w tym osobom trzecim spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą Polityką prywatności.

Carscanners grupa może wykorzystywać strony trzecie do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w imieniu Carscanners grupy i zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Carscanners grupa. Carscanners grupa nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania takich osób trzecich, chyba że obowiązujące ustawodawstwo stanowi inaczej.

 1. Przechowywanie danych i dokładność informacji

Carscanners grupa zachowuje prawo do przechowywania zgromadzonych danych tak długo, jak długo zostaną osiągnięte cele takich danych, jak opisano w niniejszej deklaracji, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Po upływie tego terminu Carscanners grupa usuwa wszystkie dostarczone dane na rozsądnych warunkach. Carscanners grupa nie sprawdza poprawności przesłanych danych.

Należy pamiętać, że niektóre dane mogą być przechowywane przez dłuższy czas, jeśli zostanie to uznane za konieczne do celów rozwiązywania sporów zgodnie z wymogami technicznymi i prawnymi oraz ograniczeniami związanymi z bezpieczeństwem, integralnością i funkcjonowaniem Oprogramowania.

 1. Warunki osób trzecich

Pamiętaj, że twój dostęp do i korzystanie z Oprogramowania świadczone przez Carscanners grupa może obejmować połączenia z usługami świadczonymi przez osoby trzecie. Usługi takie są rozliczane zgodnie z warunkami takich osób trzecich i są przedmiotem oddzielnej umowy między tobą a odpowiednią osobą trzecią świadczącą usługi. Carscanners grupa nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych przez takie osoby trzecie.

Carscanners grupa może ujawnić Twoje dane osobowe osobom trzecim w związku z fuzją, inkorporacją, restrukturyzacją, sprzedażą aktywów lub innymi zmianami korporacyjnymi, w wyniku których podczas takich procesów, Carscanners Grupa podlega należytej staranności pod warunkiem, że taka polityka poufności nadal reguluje dostęp do danych osobowych.

Chcesz być na bieżąco?

Subskrybuj, aby otrzymywać wszystkie najnowsze wiadomości, aktualizacje i oferty.

© Copyright 2018 Carscanners. Wszelkie prawa zastrzeżone.