Najlepsze rozwiązania do diagnostyki kart
 • Szybka wysyłka i
  Dostawa
 • Najwyższa jakość
  Standard i bezpieczeństwo
 • 100% satysfakcji
  Gwarantowane
 • Najlepsza wartość dla
  Twoje pieniądze
 • Świetny klient
  Obsługa

Gwarancja

Niniejszy dokument określa warunki ważności gwarancji udzielonej przez firmę Carscanners, od którego jako Nabywca kupujesz interfejs do diagnostyki pojazdów silnikowych prezentowanych marek ABRITES, Simon Touch, Carscanners, zwane dalej w celu zwięzłości „sprzętem” lub „produktem”.

1. OKRES GWARANCJI
W przypadku przestrzegania poniższych warunków gwarancji Nabywca otrzyma gwarancję na zakupiony sprzęt na okres jednego roku. Okres gwarancji wchodzi w życie z dniem wystawienia faktury.

2. OGRANICZONA GWARANCJA NA SPRZĘT I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Carscanners niniejszym udziela Ci gwarancji (jeśli jesteś pierwszym nabywcą sprzętu), która obejmuje wszystkie elementy zawarte w otrzymanym pudełku. Gwarancja obejmuje wszystkie wadliwe materiały i wady produkcyjne przez okres dwóch lat od daty zakupu („okres gwarancji”).
Międzynarodowa gwarancja producenta obejmuje wszystkie wydatki związane z przywróceniem produktu, który okazał się wadliwy zgodnie z jego oryginalną specyfikacją poprzez naprawę lub wymianę wadliwych części, a także koszty poniesione w związku z pracami naprawczymi. Według uznania Carscanners, nabywca może otrzymać nowy produkt sprzętowy zamiast naprawy uszkodzonego produktu. Zobowiązania Carscanners a potencjalne roszczenia będą ograniczone do naprawy lub wymiany sprzętu zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.

3. WARUNKI
Kupujący jest jedyną osobą uprawnioną do tej gwarancji wydanej przez Carscanners. Jeżeli nabywca zwróci sprzęt objęty niniejszą gwarancją zgodnie z rozdziałem 4 w odpowiednim okresie gwarancyjnym i po przeprowadzeniu analizy technicznej Carscanners decyduje na podstawie ważnego dowodu, że sprzęt nie spełnia wymagań niniejszej gwarancji, Carscanners dokona, według własnego uznania, naprawy lub wymiany sprzętu lub jego wadliwej części.
If Carscanners decyduje się na zastąpienie produktu, ale nie jest w tym stanie, ponieważ produkt nie jest już produkowany lub niedostępny w magazynie, Carscanners może zastąpić sprzęt podobnym produktem sprzętowym (w takim przypadku projekt i specyfikacja produktu sprzętowego może różnić się od oryginalnego produktu sprzętowego).
Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy sprzęt został prawidłowo podłączony i użytkowany w ramach zakresu roboczego i warunków środowiskowych, jak wskazano w specyfikacjach technicznych i instrukcjach użytkowania.
Carscanners będzie współpracować w zakresie technicznego rozwiązania problemów.
Gwarancja nie obejmuje szkód i wad spowodowanych klęską żywiołową, niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwym użytkowaniem, nietypowym użytkowaniem, zaniedbaniem, nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania wydanych przez Carscanners, modyfikacje urządzenia, prace naprawcze wykonywane przez osoby nieupoważnione. Gwarancja nie obejmuje powszechnej amortyzacji urządzenia i następujących przypadków:

Carscanners zachowuje swoje prawo do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej ważności każdego roszczenia gwarancyjnego.
If Carscanners na żądanie, produkty niezgodne z wymogami lub produkty wadliwe staną się własnością Carscanners natychmiast po zastąpieniu takich produktów Carscanners.

4. ROSZCZENIA Z TYTUŁU GWARANCJI
Wszystkie wyżej wymienione warunki gwarancji obowiązują w przypadku przedstawiciela firmy Carscanners ma dostęp do wadliwego produktu w celu potwierdzenia takiej wady. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać, a produkty należy zwracać do Carscanners w ciągu 30 dni od daty stwierdzenia wad, przy czym należy podać co najmniej następujące informacje (mogą być również wymagane dodatkowe informacje):

5. BRAK IMPLICITU I INNYCH GWARANCJI
Gwarancja i środki prawne przewidziane w warunkach ograniczonej gwarancji stanowią jedyną gwarancję udzieloną przez Carscanners w odniesieniu do produktów; niniejsza gwarancja zastąpi wszelkie inne wyraźne lub dorozumiane gwarancje, w tym między innymi gwarancje sprzedaży lub gwarancje przydatności do użytku w określonym celu, przy czym niniejsza gwarancja obejmie wszystkie takie gwarancje. Carscanners nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub funkcji, utracone korzyści, straty lub szkody spowodowane przez Nabywcę lub osobę trzecią wynikające z użytkowania sprzętu i niezależnie od tego, czy szkody te są bezpośrednie, pośrednie, specjalne czy przypadkowe.
Niniejsze warunki określają całą odpowiedzialność i wszystkie zobowiązania Carscanners w stosunku do nabywcy i stanowią jedyny i wyłączny środek kompensacyjny, do którego ten ostatni jest uprawniony w związku z wadliwymi produktami lub produktami, które nie spełniają wymagań, które Carscanners udzielił klientowi, niezależnie od tego, czy takie szkody wynikają z jakiejkolwiek gwarancji, która nie została wyraźnie wymieniona w niniejszych warunkach, z naruszeniem prawa, postanowień umowy lub jakiejkolwiek innej zasady prawnej, nawet jeśli takie wady zostały ogłoszone Carscanners i Carscanners jest ich świadomy.

6. OGRANICZENIA I WARUNKI
Niniejszy dokument jest ograniczoną gwarancją i wyklucza wszelkie szczególne, boczne lub pośrednie szkody, takie jak utracone świadczenia, szkody majątkowe lub inne wydatki, które nie zostały wyraźnie wymienione w niniejszym dokumencie.
Na żądanie przedstawiciele Carscanners zapewnia się dostęp do wadliwego produktu w celu potwierdzenia wady.

Chcesz być na bieżąco?

Subskrybuj, aby otrzymywać wszystkie najnowsze wiadomości, aktualizacje i oferty.

© Copyright 2018 Carscanners. Wszelkie prawa zastrzeżone.